Kijk eerst op deze website: www.verwijsafspraken.nl. Er is soms wat onduidelijkheid wanneer u een verwijzing van de huisarts nodig hebt. Op deze website verwijsafspraken.nl kunt u nagaan of u bijvoorbeeld een briefje, (nieuwe) verwijzing, verklaring of machtiging van de huisarts nodig heeft. En zo nee, waar u deze dan wel kunt aanvragen.