Kijk eerst op deze website: www.verwijsafspraken.nl. Er is soms wat onduidelijkheid wanneer je een verwijzing van de huisarts nodig hebt. Op deze website verwijsafspraken.nl kun je nagaan of je bijvoorbeeld een briefje, (nieuwe) verwijzing, verklaring of machtiging van de huisarts nodig heeft. En zo nee, waar je deze dan wel kunt aanvragen.