HUISREGELS HUISARTSENPRAKTIJK Charley Toorop

U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Charley Toorop. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

Algemene regels
– Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
– Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
– De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
– Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
– Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
– We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
– Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
1: dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
2: dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
3: er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
– Bij klachten over (het functioneren) van een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of manager. U kunt ook een klachten forumulier aan de balie vragen. Of deze invullen via de website.
– Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).
– Roken in het pand is verboden.
– Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
– Wapenbezit is niet toegestaan.
– Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
– Indien u vragen heeft aan de assistente aan de balie, zijn wij zeer beperkt in het antwoord gegeven. Dit inverband met de privacy. Wij maken geen afspraken aan de balie
-Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via MijnGezondheid.net. of via de telefoon
– De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
– Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen het consult contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.

Regels m.b.t. het spreekuur
– Alleen spreekuur op afspraak.
– Een afspraak is 10 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
– Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen we niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Regels m.b.t. omgang met elkaar
– Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
– Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
– Geen gesprekken verstoren of hinderen.
– Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
– Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
– Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
– Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.