Wijkteam Zevenkamp

‘De winst zit in onze integrale aanpak’

Zevenkamp is een onderdeel van Prins Alexander. “In totaal zitten we met 23 mensen in het team. De hulpverleners zijn gedetacheerd uit hun eigen organisaties. Je moet daarbij denken aan jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, mensen van MEE, medewerkers van de GGZ en sinds kort ook een maatschappelijk werker speciaal voor ouderen.” Op de vraag hoe je bij een wijkteam komt, antwoordt Karin: “Vaak worden mensen met meervoudige problemen naar ons doorverwezen. Je moet daarbij denken aan een combinatie van zaken zoals opvoeding, financiën et cetera. Mensen worden aangemeld via de VraagWijzer; een gratis loket van de gemeente Rotterdam waar iedereen met juridische, financiële of vragen op het gebied van gezondheid kan aankloppen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook huisartsen of andere hulpverleners kunnen doorverwijzen.”

Breed
Er is een mailbox van het wijkteam waarin de aanmeldingen binnenkomen. “We streven ernaar binnen twee dagen een bevestiging te sturen, binnen vijf werkdagen leggen we contact met de klant, binnen tien dagen volgt dan een keukentafelgesprek en na zes weken is er een ondersteuningsplan,” schetst Karin het traject. Vanuit het wijkteam gaan er een of twee mensen op gesprek en daarna wordt gekeken welke zorgverleners erbij betrokken moeten worden en welke ondersteuning nodig is. “De winst van het wijkteam is de integrale aanpak. We doen een brede uitvraag bij mensen. Vaak blijkt uit een gesprek dat een probleem meerdere oorzaken heeft en dat zaken verband met elkaar houden. Het wijkteam kan die dan in goed onderling overleg breed oppakken.”

Jongeren blijven maximaal een jaar onder begeleiding en ouderen zes maanden. “Als het nodig is, zorgen we voor een warme overdracht naar andere ondersteuning en voor de jeugd blijven we aan de zijlijn betrokken.” Volgens de wijkteamleider voorziet het wijkteam in een behoefte. “In het begin was het een hele omslag, maar we hebben onze draai gevonden. Nu is het nog belangrijk dat verwijzers ons ook weten te vinden en mensen erop wijzen dat het wijkteam iets voor hen kan betekenen. Wij zijn per slot van rekening opgericht voor hulpverlening aan de inwoners van Zevenkamp met een combinatie van problemen. We willen hen graag helpen. Hoort zegt het voort.”

Meer informatie over het wijkteam? Kijk dan op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams/. In de wachtkamer van gezondheidscentrum Charley Toorop liggen ook informatiemappen over het wijkteam.


terug naar boven