Welke zorg heeft u nodig?

U kent hem niet, maar samen met zijn collega’s heeft Hans Eggers een belangrijke rol als het om uw gezondheid gaat. Hans is relatiemanager huisartsenzorg en integrale zorg bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea. Hij is het aanspreekpunt voor de huisartsen van gezondheidscentrum Charley Toorop en hun ongeveer 200 collega’s in Rotterdam-Noord, Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel voor het huisartsenzorgbeleid van de zorgverzekeraar. Welke huisartsenzorg heeft u nodig? Op die vraag geeft Hans – samen met de huisartsen – antwoord.

‘Kwaliteit en doelmatigheid’
“De meeste mensen in de regio Rotterdam hebben een zorgverzekering bij Achmea. Om die reden maken wij namens alle zorgverzekeraars de afspraken met de zorgverleners in dit gebied,” aldus Hans Eggers. “Samen hebben we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat patiënten kunnen rekenen op de beste en meest doelmatige zorg. Daarbij richt ik mij op de huisartsenzorg. Hoe kunnen we die zorg van een zo hoog mogelijke kwaliteit op zo’n manier bieden dat deze voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft? De huisartsen en ik geven samen antwoord op de vraag welke zorg nodig is en daarover maken we afspraken, inclusief de financiering. Ook stellen we de voorwaarden vast, bijvoorbeeld op het gebied van service en bereikbaarheid. De basiszorg van een huisarts is het houden van spreekuur en het afleggen van visites, maar er is meer mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de extra zorg voor chronisch zieken met COPD, suikerziekte of hart- en vaatziekten, maar het kan ook gaan om speciale zorg die samenhangt met de samenstelling van de wijk. Zijn er veel kwetsbare ouderen, dan is andere zorg nodig dan wanneer er studenten of jonge gezinnen wonen.”

Warm hart
Hans vindt de samenwerking met de huisartsen van gezondheidscentrum Charley Toorop prettig.
“Zij stellen zich open op, zijn erg laagdrempelig en bieden hun patiënten veel extra zorg. Ik heb het idee dat Charley Toorop een gezondheidscentrum is waar de patiënt zich welkom voelt en goed geholpen wordt. Dat idee wordt steeds weer bevestigd door de patiënttevredenheidsonderzoeken. Huisartsenzorg die verder gaat dan de basiszorg kan geleverd worden door individuele zorgverleners die met elkaar afspraken maken of vanuit een gezondheidscentrum zoals Charley Toorop. Dat laatste heeft als voordeel dat zorgverleners makkelijker bij elkaar langslopen en overleggen. Voor u als patiënt is het ook handig dat alle eerstelijnszorg onder één dak zit.”

Hans praat bevlogen over zijn werk. “Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wij gaan voor de beste zorg voor ons allemaal, maar een euro kun je maar één keer uitgeven. Werken de zorgverleners en wij niet doelmatig, dan stijgen de kosten met als gevolg dat de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is. Betaalbare zorg voor een ieder die het nodig heeft, is nu juist wat we wel willen. Daarop heeft u als patiënt overigens ook invloed met de keuzes die u maakt. Soms heeft u niets te kiezen, maar vaak wel. Bijvoorbeeld als het gaat om leefstijl, maar ook om de vraag of u echt nu naar de huisartsenpost moet in plaats van morgenochtend naar uw huisarts. Ik heb een warm hart voor huisartsen. Zij zijn met al hun kennis en ervaring van groot belang voor de Nederlandse gezondheidszorg.”

Zorgkosten: 25% van gezinsinkomen
De zorg is de grootste uitgavenpost van de overheid. Om dit te kunnen financieren betaalt een doorsneegezin nu al bijna een kwart van het bruto-inkomen aan zorg. Dit gaat voor het grootste deel via het loonstrookje en de belastingen en daarnaast via de ziektekostenpremie. Stijgen de zorguitgaven net zo hard als de afgelopen tien jaar, dan betaalt dit gezin in 2040 bijna de helft van het inkomen aan de zorg. Dat betekent dat er minder geld is voor bijvoorbeeld boodschappen, vakantie of sparen voor later. Hans: “Het is belangrijk mensen hiervan bewust te maken en dat we verstandig moeten omgaan met het gezamenlijke zorgbudget zodat we met elkaar kwalitatief goede zorg voor iedereen toegankelijk kunnen houden.”

Hans Eggers

“De huisartsen van Charley Toorop bieden hun patiënten veel extra zorg,” vindt Hans Eggers.


terug naar boven