Veranderingen in de ggz

Snel, kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij

Per 1 januari 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een van de resultaten daarvan is dat Indigo zijn deuren in ons gezondheidscentrum heeft geopend voor het bieden van basis-ggz.

“De ggz bestaat sinds 1 januari uit drie onderdelen: de huisartsenzorg, inclusief de poh-ggz, de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. Doel hiervan is dat u als patiënt snel die gz-zorg krijgt die u nodig heeft. De huisarts heeft hierbij een centrale rol. De praktijkondersteuners of poh-ggz van Charley Toorop kent u al. Zij werken binnen het huisartsensysteem. Als u milde psychische klachten heeft, kunt u bij hen terecht. Daarnaast ondersteunen ze de huisartsen om patiënten op de juiste behandelplek te krijgen,” aldus Bianca van Gurp, gz-psycholoog en hoofdbehandelaar van Indigo.

Kinderen
Is basis-ggz nodig, dan verwijst uw huisarts u door naar Indigo. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Arlette de Vlaming: “Er moet dan een diagnose worden gesteld, bijvoorbeeld een depressie- of een angststoornis. Wij doen dat en beoordelen vervolgens of u behoefte heeft aan een kort, middel of intensief behandeltraject met gemiddeld zo’n 5, 8 of 12 behandelgesprekken. Afhankelijk van de diagnose kunnen we andere zorgverleners inschakelen of doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz. Heeft u chronische psychische klachten die relatief stabiel zijn, dan zijn we er ook voor u. We houden de vinger aan de pols en bieden ondersteuning en structuur.” Nieuw sinds 1 januari is dat ook ggz voor kinderen en jeugdigen onder de basis-ggz valt. Arlette is hierin gespecialiseerd. “We behandelen problematiek waarvoor geen uitgebreide onderzoeken nodig zijn. Onderzoek naar autisme bij kinderen doen we bijvoorbeeld niet, dat vergt veel diagnostiek. Naast het kind begeleiden we vooral juist de ouder(s).”

Eigen kracht
Bianca benadrukt dat er altijd eerst een intake van een of twee gesprekken plaatsvindt. “We stellen vast wat uw vraag is en maken daarop een programma op maat met een duidelijke focus op wat het meeste bijdraagt aan het herstellen van uw balans. Daarbij gaan we uit van uw eigen kracht: wat kunt u zelf doen in uw manier van leven en bij uw aanleg om uw klachten aan te pakken? Onze ervaring is dat mensen meer kunnen dan ze denken. We bieden een resultaatgerichte aanpak met een actieve inzet van de patiënt. Ons doel is dat u na de behandeling genoeg handvatten heeft om zelf verder te gaan. Heeft u meer nodig, dan verwijzen we door.” Het voordeel van de nieuwe ggz-werkwijze is volgens Arlette dat het de ggz toegankelijker maakt. “Onze basis-ggz is kleinschalig, laagdrempelig en dichtbij. Ik merk dat mensen het prettig vinden dat we er in hun eigen gezondheidscentrum voor hen zijn. Zelf vind ik het fijn dat we hier alle soorten eerstelijnszorg in huis hebben. Even bloed laten prikken of overleggen met de fysiotherapeut of diëtiste is zo geregeld. Dat werkt goed.”

Bianca van Gurp (links) en Arlette de Vlaming

Bianca van Gurp (links) en Arlette de Vlaming: “We bieden een resultaatgerichte aanpak met een actieve inzet van de patiënt.”


terug naar boven