Uw apotheek in 2019

Hulpmiddelen, incontinentiematerialen, dieetvoeding, verbandmiddelen, paracetamol en vitaminepreparaten: in 2019 kan er het een en ander voor u veranderen in de apotheek

Voor verzekerden van het Zilveren Kruis en DSW krijgt u op het gebied van hulpmiddelen met veranderingen te maken. Bent u bij VGZ of IZA verzekerd, dan mogen we als Apotheek Zevenkamp en Apotheek Charley Toorop uw incontinentiemateriaal niet meer rechtstreeks verrekenen met de verzekering. Wij hebben het zo geregeld dat we u kunnen blijven leveren, maar dat de declaratie via onze zorgpartner Apotheekzorg loopt. Dit geldt ook voor dieetvoeding. Hiervoor zijn wel uw toestemming en een intakegesprek nodig.

 

Bent u verzekerd bij CZ/Ohra, dan mogen wij u helemaal geen incontinentiematerialen en voeding meer leveren. CZ/Ohra heeft hiervoor eigen voorkeursleveranciers. Om uw verbandmiddelen vergoed te krijgen moeten we met uw toestemming en na een intakegesprek uw gegevens overdragen aan onze zorgpartner Apotheekzorg. Overigens worden verbandmiddelen alleen vergoed als het om langdurige wondzorg gaat. Uw arts moet dit aangeven op het recept.

 

In 2019 wordt ook paracetamol in hoge sterkte niet meer vergoed en gaan vitaminepreparaten, zoals losse kalk en vitamine D-tabletten waarvan een handverkoopversie in de handel is, uit het pakket. Combinaties van kalk (calcium) en vitamine D in één tablet en in een hogere dosis worden in bepaalde sterktes nog wel vergoed. Waar mogelijk kunnen we in overleg met uw huisarts naar een wel te vergoeden versie zoeken en uw recept omzetten. Het kan zijn dat uw verzekeraar deze medicijnen met u afrekent. In uw polisvoorwaarden en regels rond de eigen bijdrage vindt u hierover meer informatie.

 


terug naar boven