Uit de praktijk: ziekte van Parkinson

‘Doel is dat u de allerbeste zorg krijgt’
Geriatrie- en Parkinson-fysiotherapeut Saskia Groenendijk beantwoordt vijf vragen over de ziekte van Parkinson.

Wat is de ziekte van Parkinson?
“Heeft u de ziekte van Parkinson dan zijn de zenuwcellen die dopamine aanmaken beschadigd. Daardoor heeft u in uw hersenen een tekort aan dopamine dat nodig is om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Door dit tekort kunt u problemen hebben met dagelijkse activiteiten als lopen en praten, maar ook slaap-, concentratie- en geheugenproblemen krijgen. De ziekte beïnvloedt niet de duur, maar wel de kwaliteit van uw leven en dat van uw naasten. Je hoeft niet bejaard te zijn om Parkinson te krijgen, het kan je treffen vanaf een jaar of 40.”

Wat zijn de verschijnselen?
“Parkinson heeft vier hoofdsymptomen: trillen, stijfheid van spieren en gewrichten, trager worden en houdingsinstabiliteit. Iedere patiënt is anders en dus verloopt de ziekte bij iedereen anders. Het slikken van dopamine helpt om beter te functioneren.”

Wat kun jij als Parkinson-fysiotherapeut doen?
“We bieden balans-, conditie- en krachttraining, houdingscorrectie en informatie over de aandoening en hoe ermee om te gaan. Ook leren we u cues en bewegingsstrategieën om de symptomen te omzeilen. Automatische bewegingen gaan niet meer vanzelf, dus leren we u om daar bewuster mee bezig te zijn met cues ofwel prikkels die u zelf inzet. Voorbeelden zijn tellen of in gedachten een balletje vooruit trappen. Er zijn eenmalige cues die u gebruikt om startproblemen te omzeilen, zoals opstaan uit een stoel en meermalige cues die u bijvoorbeeld benut om te lopen. Bij bewegingsstrategieën leert u een beweging zoals omdraaien in bed op te knippen en uit te voeren.”

gcct__img--parkinson_trainingen--01

Je bent lid van ParkinsonNet. Wat heeft de patiënt daar aan?
“Ik deed begin 2014 de opleiding tot Parkinson-fysiotherapeut bij ParkinsonNet. Dat is een landelijk netwerk van ruim 2.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Alleen neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Mensendiecktherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen die aan de strenge eisen van ParkinsonNet voldoen kunnen lid worden. Doel is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt. In ParkinsonNet weten we elkaar te vinden. Die korte lijnen hebben voor u als voordeel dat we snel naar de juiste zorgverlener kunnen verwijzen en de benodigde deskundigheid kunnen inschakelen. Daarnaast werkt ParkinsonNet aan het vergroten van de expertise van de leden door middel van scholingen, het jaarcongres en regionale bijeenkomsten waar we casuïstiek bespreken.”

gcct__img--parkinson_trainingen--02

Hoeveel behandelingen krijgt een parkinsonpatiënt?
“Dat varieert per persoon, we kijken wat wanneer nodig is. Vanaf de eenentwintigste behandeling worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de therapie betrek ik ook de mantelzorger. Hij of zij moet niet alleen weten hoe ermee om te gaan, maar mag ook zelf niet overbelast raken. Als partner moet je oppassen dat je alleen nog de rol van verzorger hebt. Daarom heb ik in de therapie bewust aandacht voor en contact met de naaste en ben ik ook altijd voor de mantelzorger beschikbaar voor vragen en advies.”

ClaudicatioNet
Saskia is ook de Claudicatio-specialist van FysioNesse en aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit is een landelijk netwerk van gekwalificeerde zorgverleners met superspecialisatie claudicatio intermittens ofwel etalagebenen. Doel is patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengen zodat patiënten de beste zorg krijgen.

gcct__img--parkinson_trainingen--03

“We bieden balans-, conditie- en krachttraining, houdingscorrectie en informatie over de aandoening en hoe ermee om te gaan,” aldus Saskia Groenendijk.


terug naar boven