Uit de praktijk: wel of geen kuurtje?

‘Snelle en gerichte zorg, informatie en behandeling’
Wat is een CRP-onderzoek? Huisarts Ruud Verdonk en centrumassistente Jacobine Jasperse geven een toelichting.

Wat is CRP?
Ruud: “CRP staat voor C-reactive protein. Dit is een acutefase eiwit dat wordt gemaakt in de lever en een paar uur na het ontstaan van een ontsteking wordt verspreid in de bloedbaan. Het niveau van CRP in uw bloed stijgt dus als reactie op een ontsteking. Door de CRP-waarde te meten, kunnen we een bacteriële infectie of acute ontsteking uitsluiten of aantonen. Heeft u een infectie dan kunnen we nadat u uw medicijnen heeft geslikt opnieuw de CRP-waarde vaststellen en kijken of de therapie heeft gewerkt. Een andere methode om de mate van ontsteking te meten, is het bepalen van de bezinking in uw bloed.”

Wat is het voordeel van de CRP-meting?
Jacobine: “Een CRP-meting doen we in ons gezondheidscentrum. Zo’n meting is bruikbaar voor veel ziektebeelden. Met een vingerprik neemt een van de centrumassistenten bloed af en u heeft binnen tien minuten de uitslag. Voor het bepalen van de bezinking in uw bloed moet er een buisje bloed worden afgenomen uit uw arm en dat wordt opgestuurd en verwerkt door STAR-MDC. Dat duurt langer. Overigens valt een CRP-meting niet onder de huisartsenzorg. U krijgt hiervoor een factuur van STAR-MDC en dit bedrag gaat van uw eigen risico af.”

Hoe gaat het in zijn werk?
Ruud: “Uw huisarts doet onderzoek en als hij of zij vindt dat er moet worden vastgesteld – of uitgesloten – dat er sprake is van een ontsteking, dan gaat u naar een van de centrumassistenten. Zij neemt wat bloed af met een vingerprik en laat dit in een speciaal apparaat analyseren. Binnen vijf tot tien minuten verschijnt de uitslag op het scherm en die gaat ook naar STAR-MDC. Is uw CRP-waarde boven de 50, dan gaat u terug naar uw huisarts. Die schrijft dan antibiotica voor bij een bacteriële infectie of verwijst u door bij een acute ontsteking zoals een blindedarmontsteking. Is uw waarde normaal, dan hoeft u niet meer terug naar uw huisarts en krijgt u advies van de centrumassistente over hoe u uw klachten kunt verlichten.”

Wat is het voordeel voor mij als patiënt?
Jacobine: “U weet gemakkelijk en snel of u een infectie heeft of niet en gaat naar huis met de juiste behandeling. Op deze manier voorkomen we dat er onnodig antibiotica worden voorgeschreven en dat is niet alleen in uw belang, maar van ons allemaal. Bij te veel gebruik van antibiotica wennen bacteriën eraan en hebben ze geen effect meer. Daardoor kunnen we infecties minder goed bestrijden en worden ziektes die we nu nog goed kunnen behandelen met antibiotica mogelijk levensbedreigend. We kunnen nu aan de hand van harde cijfers een betere afweging maken en uw huisarts kan gericht voorschrijven.” 

Jacobine Jaspers

Jacobine Jasperse: “U weet gemakkelijk en snel of u een infectie heeft of niet en gaat naar huis met de juiste behandeling.”

Kan ik nog andere onderzoeken laten doen?
Ruud: “Nieuwe technologieën maken het mogelijk om de plek waar u zorg krijgt van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld uw huisarts te verplaatsen. Als gezondheidscentrum werken we graag mee aan deze ontwikkeling naar snelle en gerichte zorg, informatie en behandeling. Naast de CRP-meting zijn we bezig om het urineonderzoek technisch te verbeteren, zodat de uitslagen nog betrouwbaarder zijn. Ook kunnen we uw Hb-waarde prikken om vast te stellen of u wel of geen bloedarmoede heeft en een zwangerschapstest doen.”


terug naar boven