Uit de praktijk: vaccinaties

‘Advies RIVM leidend’
Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat verantwoordelijk is voor het vaccinatieprogramma ziet de afgelopen jaren een lichte afname van de vaccinatiegraad. Hoe kijken huisartsen Ronald van Leeuwen en Laura van der Voorden aan tegen deze ontwikkeling?

“Het risico op bepaalde ziekten is door de welvaart afgenomen, maar het is er nog wel,” aldus Ronald van Leeuwen en Laura van der Voorden.

Wat zijn vaccinaties?
Ronald: “Vaccinaties, ook wel inentingen genoemd, beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland biedt de overheid de meeste vaccinaties kosteloos aan voor baby’s en kinderen. Voorbeelden zijn inentingen tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio, de BMR-prik ter bescherming tegen bof, mazelen en rodehond, de meningokokken ACWY-inenting, de vaccinaties tegen hepatitis en pneumokokken en de HPV-prik voor meisjes ter voorkoming van baarmoederhalskanker. Maar er zijn ook andere inentingen tegen betaling beschikbaar.”

Is het verplicht je kind te laten vaccineren?
Laura: “In Nederland vindt de overheid het belangrijk dat kinderen een gezonde start in het leven krijgen. Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten horen daarbij. Daarom hoeven ouders niet te betalen voor de vaccinaties. Omdat vaccineren voor de meesten vanzelfsprekend is, is er geen verplichting om te vaccineren in Nederland. Het is dus vrijwillig.”

Waarom wordt er ingeënt, terwijl bepaalde ziekten nauwelijks meer voorkomen?
Ronald: “In vergelijking met vroeger komen veel infectieziekten in Nederland nauwelijks meer voor. Dat komt niet alleen door de inentingen. We eten ook gezonder en hebben betere gezondheidszorg en hygiëne. Om de vijf tot tien jaar is er een uitbraak van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt, meestal onder groepen die niet zijn ingeënt. Dus hoewel het risico op bepaalde ziekten is afgenomen door de welvaart, is het er nog wel.”

Is vaccineren noodzakelijk?
Laura: “We zien dat de vaccinatiegraad in Nederland iets omlaaggaat. De groep die tegen vaccineren is, groeit. De belangrijkste reden naast geloofsovertuiging, zijn de bijwerkingen die soms kunnen ontstaan na de inentingen. Overigens zijn er lang niet altijd bijwerkingen en is ook niet altijd aantoonbaar dat zo’n bijwerking door een prik wordt veroorzaakt. Ook zijn er tegenstanders die vinden dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat vaccinaties infectieziekten tegengaan. Als huisartsenpraktijk volgen wij het advies van het RIVM. Het Rijksvaccinatieprogramma heeft tienduizenden ziektegevallen en een aantal doden als gevolg van infectieziekten voorkomen.”

Wat kunnen de gevolgen zijn van niet vaccineren?
Ronald: “De meeste kinderen in ons land zijn gevaccineerd en dus goed beschermd. Daardoor krijgen de besmettelijke virussen en bacteriën weinig kans zich te verspreiden. Dat is ook heel belangrijk voor kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn omdat zij nog te jong zijn of door een ziekte niet gevaccineerd kunnen worden. Groepsimmuniteit is belangrijk. Door je te laten vaccineren, help je kinderen en volwassenen die niet beschermd zijn tegen infectieziekten.” Laura: “Sommige virussen en bacteriën komen in Nederland niet of nog maar zelden voor, maar de ziekten komen terug als te weinig mensen gevaccineerd zijn. Jaren geleden zagen we toen de Mexicaanse griep heerste, dat er een toename was van het aantal vaccinaties. Als het gevaar echt op de loer ligt, doen mensen het kennelijk wel. Infectieziekten komen niet vaak meer voor, maar als je er een krijgt, is de kans op overlijden of een blijvende beperking reëel aanwezig. En dan is het lot onomkeerbaar.”


terug naar boven