Uit de praktijk: eigen risico

‘Houd altijd 385 euro achter de hand’
Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico, veel andere zorg wel. Regelmatig is dit onderwerp van gesprek in onze spreekkamers. Jan Pieters, manager gezondheidscentrum Charley Toorop, zet een aantal zaken voor u op een rij.

Wat is het eigen risico?
“Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor alle zorg die onder deze basisverzekering valt, betaalt u een wettelijk verplicht eigen risico als u ouder bent dan 18 jaar en gebruikmaakt van die zorg. Op Prinsjesdag wordt de hoogte van het verplicht eigen risico voor het komende jaar bekendgemaakt. In 2017 is dit 385 euro. U moet dit bedrag uit eigen zak betalen aan uw zorgverzekeraar. Heeft u 385 euro betaald, dan heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van alle zorgkosten boven die 385 euro. Uw zorgverzekeraar betaalt dan dus de rest van deze kosten. Ons advies is om ervoor te zorgen dat u altijd 385 euro achter de hand houdt, voor het geval u ziek wordt.” 

Voor welke zorg geldt het eigen risico niet?
Het verplicht eigen risico geldt niet voor de volgende zorgvormen uit de basisverzekering:

  • huisartsenzorg, dus ook de huisartsenpost en de poh ggz; vraagt de huisarts nader onderzoek door een laboratorium voor u aan, dan valt dit wel onder uw eigen risico
  • verloskundige zorg, kraamzorg en een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak
  • ketenzorg voor chronische aandoeningen (diabetes type 2, COPD en CVR)
  • nacontroles bij orgaandonatie
  • alle zorg, inclusief tandartskosten, voor verzekerden tot 18 jaar
  • hulpmiddelen in bruikleen (het kan zijn dat u hiervoor wel een eigen bijdrage moet betalen)
  • wijkverpleging en andere zorg die vanuit de Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning worden vergoed
  • Ook nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen zijn uitgesloten van uw eigen risico. Zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed, valt ook niet onder het verplicht eigen risico.

Voor welke zorg geldt het eigen risico wel?
“Het verplicht eigen risico geldt voor alle andere zorgvormen uit de basisverzekering. Uw eigen risico is dus van toepassing als u medicijnen gebruikt, bloed laat prikken, gebruikmaakt van ambulancevervoer, hulpmiddelen zoals een hoortoestel of kunstgebit aanschaft of specialistische zorg, een behandeling of een verblijf in een ziekenhuis nodig heeft. Heeft u een chronische aandoening, dan vallen de kosten voor fysiotherapie vanaf de 21e behandeling onder uw eigen risico. Bent u chronisch ziek, dan betaalt u eigenlijk altijd het volledige eigen risico. In overleg met uw zorgverzekeraar kunt u dit vaak gespreid betalen.”

Wat is een vrijwillig eigen risico?
“Naast het verplicht eigen risico kunt u ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit komt bovenop het verplicht eigen risico van 385 euro en gaat met stappen van 100 tot maximaal 500 euro. In 2017 kunt u dus een eigen risico hebben van 885 euro. Kiest u hiervoor, dan krijgt u korting op uw zorgpremie. De hoogte hiervan verschilt per zorgverzekeraar. U betaalt dus een lagere zorgpremie, maar loopt een risico op hoge zorgkosten. Ons advies is om dit alleen te doen als u die 885 euro ook echt tot uw beschikking heeft voor het geval u zorg nodig heeft.”

‘U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan uw huisarts’

“Onder andere voor huisartsenzorg geldt het eigen risico niet,” aldus Jan Pieters.


terug naar boven