Uit de praktijk: een longfunctietest

‘Snel, pijnloos en betrouwbaar’
Hoe werkt een longfunctietest en wie voert deze uit bij gezondheidscentrum Charley Toorop? Verpleegkundig Specialist Annemarie Martin en centrumassistente Manon van der Giessen vertellen er meer over.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een longfunctietest?
Annemarie: “Patiënten die COPD hebben krijgen twee keer per jaar een controle van de Praktijkondersteuner somatiek, waarbij een keer een longfunctietest wordt uitgevoerd. Mensen met astmatische klachten worden afhankelijk van hun klachten getest. Patiënten die al langere tijd hoesten of kortademig zijn, maken een afspraak bij hun huisarts of bij mij. Wij kunnen besluiten een longfunctietest uit te laten voeren.”

Wat is het verschil tussen astma en COPD?
Manon: “Astma komt op alle leeftijden voor, heeft vaak te maken met overgevoeligheid voor stoffen en is veelal erfelijk bepaald. Het is een ontsteking die goed is te behandelen met medicijnen. COPD komt meestal voor bij mensen die ouder zijn dan veertig jaar. Dit zijn vaak rokers of mensen die vroeger hebben gerookt. Het is een chronische ziekte, de luchtwegen zijn onherstelbaar beschadigd. Het wordt nooit beter, maar geleidelijk aan slechter.”

Wie voert de longfunctietest uit?
Manon: “De praktijkondersteuner somatiek doet de longfunctietest voor de controles van astma en COPD. Dat gebeurt altijd in opdracht van en in overleg met de huisarts. Patiënten met hoestklachten en/of benauwdheidsklachten krijgen meestal een longfunctietest via de Verpleegkundig Specialist omdat dit diagnostiek is en geen controle. Zij kan dan een diagnose stellen en een beleid starten.

Hoe gaat een longfunctietest?
Manon: “Wij bepalen uw longfunctie met een speciaal apparaat: een spirometer. De werkwijze is als volgt.

  • U krijgt een klem op uw neus.
  • U gaat rechtop zitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen.
  • Wij vragen u om diep in te ademen en dan zo hard en zo lang mogelijk uit te blazen.
  • Deze metingen doen we drie keer om een betrouwbaar resultaat te krijgen.
  • Daarna krijgt u eventueel een medicijn (een luchtwegverwijder) om in te ademen. Zodra het middel is ingewerkt na 15 minuten, doet u de test nog een keer om de werking op uw longfunctie te meten.

Het is een kort en pijnloos onderzoek dat een betrouwbaar beeld geeft.”

Wat meet een longfunctietest?
Annemarie: “Met een longfunctietest meten we de hoeveelheid lucht die u maximaal kunt uitademen na rustig inademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. Ook meten we de hoeveelheid lucht die u in een seconde kunt uitblazen. Aan de hand daarvan kunnen we beoordelen of u een vernauwing in de luchtwegen heeft.”

Krijg ik gelijk de uitslag?
Annemarie: “Aan de hand van de test kunnen we meteen zien of er een afwijking is in de longfunctie. In overleg met de huisarts bepalen we de verdere behandeling. Dat kan variëren van het advies voor een andere leefstijl tot het voorschrijven van medicijnen en/of een doorverwijzing naar een longarts.”

Moet ik ergens rekening mee houden als ik een longfunctietest krijg?
Manon: “Als u een luchtwegverwijder gebruikt, is het belangrijk dat u dat aangeeft bij het maken van een afspraak. Om een zuiver beeld te krijgen van de longfunctie geven wij soms het advies een aantal uur voor de test te stoppen met dit medicijn.”

Manon van der Giessen (links) en Annemarie Martin: “De longfunctietest is een kort en pijnloos onderzoek.”

 

Manon van der Giessen werkt al jarenlang als centrumassistente bij ons gezondheidscentrum. Recentelijk is zij gestart met de opleiding voor Praktijkondersteuner somatiek. Die opleiding duurt twee jaar. Zij gaat een keer per twee weken op dinsdag naar school en loopt op vrijdag stage bij praktijkondersteuner Simone Witvliet. Het eerste onderwerp van haar opleiding is COPD en longfuncties. Zij kan deze kennis en vaardigheden al goed in de praktijk brengen bij ons gezondheidscentrum. Naast centrumassistente is zij dus de komende tijd ook stagiaire praktijkondersteuner bij gezondheidscentrum Charley Toorop.


terug naar boven