Uit de praktijk: de nieuwe privacywet

‘We zetten de puntjes op de i’

Wat is privacy?
Galtjo: “Privacy is het recht om met rust gelaten te worden en het recht om gegevens over jezelf te kunnen controleren. Ieder mens heeft recht op privacy: dit is een fundamenteel mensen- en grondrecht, net zoals het recht op leven, het verbod op discriminatie, het recht op een eerlijk proces of het verbod op slavernij.”

Wat is het doel van de nieuwe AVG?
Menno: “De AVG is een Europese richtlijn die eerder al in andere landen van kracht was. De Europese Unie heeft besloten dat vanaf 25 mei alle Europese landen aan deze nieuwe wet moeten voldoen. De AVG spitst zich vooral toe op het verzamelen van persoonsgegevens en het delen van die gegevens op bijvoorbeeld sociale media. De regels hieromheen zijn verscherpt. Doelstelling is te voorkomen dat persoonlijke gegevens ongewenst openbaar worden gemaakt.”

Hoe is de privacy geborgd bij gezondheidscentrum Charley Toorop?
Galtjo: “In de gezondheidszorg zijn de regels rondom privacy al veel strikter dan in andere sectoren. Wij horen dagelijks vertrouwelijke informatie en hebben te maken met medische geheimhouding. In de praktijk betekent dit dat wij met beveiligde en versleutelde verbindingen werken, een apart mailsysteem voor de zorg hebben en ook als we WhatsApp gebruiken voor privacygevoelige informatie een ander systeem gebruiken. Voor het grootste deel voldeden wij al aan de eisen die de AVG stelt.” Menno: “Voor het beveiligd delen van gegevens met andere zorgaanbieders moeten onze patiënten ook toestemming geven, anders delen wij niets. Die toestemming kun je ook op elk moment weer intrekken.”

Wat gaan de patiënten merken van de nieuwe AVG?
Menno: “Niet zo heel veel. Het meeste gebeurt achter de schermen. Wij lopen binnen ons gezondheidscentrum alle procedures en protocollen nog eens na. Een aantal zaken zetten we nog wat scherper op papier.” Galtjo: “Als centrum zullen we ook nog alerter zijn op privacy als het gaat om informatie-uitwisseling aan onze balie. Dat is niet de plek om hele persoonlijke gegevens uit te wisselen. Iedereen kan meeluisteren. Andere maatregelen die we al hebben genomen, is de verplaatsing van ons callcenter naar een geluiddichte ruimte. Ook komt de deur van de wachtkamer niet uit op de spreekkamers en hebben alle spreekkamers extra dikke deuren.”

Wie helpt het gezondheidscentrum bij de privacy?
Galtjo: “We doen het grotendeels zelf met wat praktische hulpmiddelen van de brancheorganisaties. We hebben ooit een nulmeting laten doen en daar kwamen we goed uit naar voren. Het is nu een kwestie van de puntjes op de i zetten. Zo’n nieuwe wet dwingt je alles weer eens extra onder de loep te nemen en dat komt de kwaliteit van onze zorg alleen maar ten goede.”

Bij wie moet een patiënt zijn voor vragen over de privacy?
Menno: “Ik ben privacy officer voor FysioNesse. Mensen kunnen mij bereiken via m.brouwer@fysionesse.nl of telefonisch 010-455 81 05/010-222 97 42.” Galtjo: “Voor de huisartsenpraktijk kunnen patiënten het algemene nummer bellen. Daar kunnen ze dan de naam en het telefoonnummer van onze externe privacy officer opvragen. Patiënten mogen van ons verwachten en zelfs eisen dat we op een correcte en een veilige manier met persoonlijke gegevens omgaan. Dat deden we al, maar dat blijven we natuurlijk ook in de toekomst doen.”


terug naar boven