Samenwerking biedt patiënt grote voordelen

“Dichtbij, warm, huiselijk, laagdrempelig. Dat willen we als gezondheidscentrum Charley Toorop zijn. Iedereen die bij ons binnenstapt, moet zich welkom voelen.” Dat zegt Ronald van Leeuwen, een van de vijf huisartsen van Charley Toorop.

Klantvriendelijkheid en patiënttevredenheid
Hij vervolgt: “Daarbij is ons streven dat u als patiënt onze zorg als de beste zorg in uw buurt ervaart en dat u precies die behandeling krijgt die u nodig heeft. Daarom besteden we veel aandacht aan kwaliteit en service, maar ook aan de samenhang en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in ons gezondheidscentrum. We zijn als praktijk NHG-geaccrediteerd. Dit kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben. Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze patiënten dat ook zo ervaren. Ze zijn heel positief over ons. We scoren veel op, maar nog vaker boven het landelijk gemiddelde. Dat is bijvoorbeeld het geval op het gebied van onderlinge vervanging, de accommodatie, de informatie die patiënten krijgen en de samenwerking. Dat is mooi, want we hebben in 2012 veel aangepakt om de patiënt meer service te bieden.”

Zorgprogramma’s
“In 2012 hebben we met de apothekers en de fysiotherapeuten een stichting opgericht en meer inhoud aan de samenwerking gegeven,” haakt huisarts Ruud Verdonk in. “Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de zogenoemde geïntegreerde eerstelijnszorggelden. Deze besteden we zo, dat u daar als patiënt beter van wordt. Zo hebben we zorgprogramma’s opgezet, bijvoorbeeld voor eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, voor ouderen, voor diabetici en voor mensen met seksueel overdraagbare aandoeningen. Gezamenlijk bereiken we meer dan we als afzonderlijke zorgverleners kunnen bereiken en wordt de zorg beter.”

Uitbreiding spreekuren
Patiënten kunnen in gezondheidscentrum Charley Toorop terecht voor een steeds breder scala aan gezondheidsdiensten. “De nabijheid van andere zorgverleners betekent korte lijnen, laagdrempelig overleg en dus makkelijke communicatie. Dat biedt grote voordelen voor onze patiënten,” vindt Ruud. “Zij hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen, krijgen snel antwoord en een eenduidige aanpak. De aanwezigheid van de apotheek is voor de patiënt ook erg handig.” Ronald: “Ook in 2013 gaan we door met werken aan klantvriendelijkheid en patiënttevredenheid. Zo gaan we onze spreekuren uitbreiden en onderzoeken we de mogelijkheden om online afspraken te maken. Aandachtspunt blijven de telefonische bereikbaarheid op piektijden en het persoonlijke contact met de patiënt. Ook kijken we naar de wachttijden. We hebben veel tijd en aandacht voor de patiënt en dat wordt gewaardeerd. De keerzijde hiervan is dat de spreekuren kunnen uitlopen. Via ons tv-systeem in onze wachtkamer geven we inzicht in de wachttijden, maar beter is die tijden zo kort mogelijk te houden.”

Huisarts Ruud Verdonk en praktijkondersteuner somatiek Linda van Nieuwkasteele.

Huisarts Ruud Verdonk en praktijkondersteuner somatiek Linda van Nieuwkasteele.


terug naar boven