Psychiaters in huis

‘We bieden graag comfort’
Wat is het beste voor u als patiënt? Dat was de vraag die psychiaters Mark Tan en Nikola Kmetic zich zo’n zes jaar geleden stelden. Met als resultaat dat zij sinds 2007 in gezondheidscentrum Charley Toorop praktijk houden.

Psychiaters

Mark Tan (links) en Nikola Kmetic waren de eerste psychiaters in de regio die zich in een eerstelijnsgezondheidscentrum vestigden.

“De huisarts is de link tussen de patiënt en de psychiater. Een zo kort mogelijke lijn tussen huisarts en psychiater is voor de patiënt het prettigst. Dus wilden wij zo dicht mogelijk bij de huisartsen zitten. Daarom zijn we vijf jaar geleden in gezondheidscentrum Charley Toorop begonnen. In 2007 wisten wij van geen enkele andere psychiater die het zo deed. Van een artsenbezoeker hoorden we later dat er een psychiater in Noord-Holland ons voor was, maar dat wij de eersten in de regio waren die zich in een eerstelijnsgezondheidscentrum vestigden,” vertelt Nikola.

Sneller resultaat
“Onze aanwezigheid hier werkt drempelverlagend. De patiënt kan in een vertrouwde omgeving terecht bij een psychiater,” haakt Mark in. “Het schaamtegevoel waar mensen toch nog vaak last van hebben als ze naar een psychiater gaan speelt hier veel minder dan bij een bezoek aan een ggz-instelling. De sfeer is hier anders, huiselijker. Bovendien kan de patiënt direct met het recept dat wij uitschrijven langs de apotheek. Dat comfort van veel verschillende zorgverleners op één plek bieden we u graag. Ook de huisartsen zijn enthousiast over de samenwerking. We hebben met hen vooroverleg over de vraag bij welke behandelaar en behandeling u het meest bent gebaat en houden elkaar op de hoogte. De lijnen zijn kort, wij zijn direct aanspreekbaar en dat scheelt veel bureaucratie. We willen geen wachttijden, er is geen aparte intake en als patiënt heeft u alleen met uw behandelaar, dus een van ons te maken. Dat werkt efficiënt en daardoor ziet u sneller resultaat van uw behandeling.”

Goed nieuws
Het merendeel van de patiënten die Nikola en Mark aan de Charley Tooropsingel behandelen komt bij hen op verwijzing van de huisartsen van het gezondheidscentrum. Nikola: “Verder zijn ze afkomstig uit de uit de wijk en soms van buiten de regio. We kunnen alle poliklinische psychiatrische zorg bieden, maar behandelen vooral mensen met een angst- of stemmingsstoornis (zoals fobieën en depressie, red.) die medicijnen moeten gebruiken. Onze patiëntengroep is heel gevarieerd, jong en oud, man en vrouw.”

Beide psychiaters werken ook nog in een ander gezondheidscentrum en bij een ggz-instelling. Mark bij het psychiatrisch centrum Delta en Nikola bij het Riagg Rijnmond. “Dankzij ons werk in de instellingen houden we onze kennis van en contacten binnen de dynamische psychiatrische zorg op peil, terwijl we als zelfstandig behandelaars een goed overzicht hebben van hoe de zorg is georganiseerd en wordt gefinancierd. We combineren het beste van twee werelden. Niet alleen collega-psychiaters, ook andere medisch specialisten volgen inmiddels ons voorbeeld. Tweedelijnszorg die steeds dichter bij de eerstelijnszorg zit, is voor patiënten goed nieuws.”

Afspraak?
Met een verwijzing van uw huisarts voor poliklinische psychiatrische hulp kunnen onze centrumassistentes voor u een afspraak met een van de psychiaters maken. Nikola Kmetic werkt hier op maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur en Mark Tan op donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.


terug naar boven