‘Prima praktijk met proactief team’

Oog en oor voor de patiënt

Zo’n 60% van de huisartsenpraktijken is inmiddels gecertificeerd. Onze praktijk werd in 2009 voor het eerst gecertificeerd, was daarmee koploper en slaagt sindsdien iedere keer met vlag en wimpel voor de audits en de driejaarlijkse hercertificeringen. Ook dit jaar was dat het geval. Jan Fossen: “Ik krijg onder andere het jaarverslag, de protocollen en het beleidsplan toegestuurd en verdiep me ook in de website. Omdat papier geduldig is, heb ik op 30 september het gezondheidscentrum bezocht en gekeken of wat er staat beschreven, in de praktijk ook zo wordt gedaan. De landelijk vastgestelde normen van de NHG Praktijkaccreditering oftewel NPA zijn mijn richtlijn om te checken of de huisartsen nog aan de voorwaarden voldoen en of de afgesproken verbeteringen uit de audit van 2015 zijn doorgevoerd.” Wat zijn zijn bevindingen? “Ik ben heel positief. Het is een prima praktijk met een leuk en proactief team dat altijd op zoek is naar verbeteringen voor de patiënt, zoals recent nog de invoering van het online afspraken maken,” aldus de auditor. “Het is niet zo dat praktijken die niet zijn geaccrediteerd niet deugen, maar de accreditering is een soort keurmerk zodat je weet dat de protocollen op orde zijn, dat er hygiënisch wordt gewerkt en dat er systematisch aan kwaliteitsverbetering wordt gedaan. Het belangrijkste daarbij is dat er oog en oor is voor de patiënt. Die moet er letterlijk beter van worden.”


terug naar boven