‘Patiënten waarderen de extra zorg’

Chronische zorg
Als u een chronische aandoening heeft dan zijn onze praktijkondersteuners huisartsen (poh’s) somatiek Linda van Nieuwkasteele en Simone Witvliet geen onbekenden voor u.

Ruud en Simone

Ruud Verdonk en Simone Witvliet: “We volgen de ontwikkelingen in uw gezondheid op de voet en signaleren tijdig of u meer of andere zorg nodig heeft.”

“We begeleiden patiënten met suikerziekte type 2, chronische longklachten ofwel COPD en hart- en vaatziekten aan de hand van vaste protocollen. Verpleegkundig specialist Annemarie Martin, toen nog praktijkverpleegkundige, heeft het zorgprogramma voor diabetes en COPD opgezet en wij zijn daarmee verder gegaan. Als u een van deze aandoeningen heeft, bent u via de huisarts bij een van ons op het spreekuur gekomen en dan blijven we u volgen,” aldus Simone. “U krijgt regelmatig een uitnodiging voor controle en advies. Heeft u COPD, dan vragen wij u twee keer per jaar bij ons te komen. We doen jaarlijks een longfunctietest, nemen uw medicijnen door en passen die waar nodig in overleg met de huisarts aan en kijken hoe uw klachten zich ontwikkelen. Om uw longfunctie en algehele conditie te verbeteren werken we samen met de fysiotherapeuten die daarvoor een speciaal trainingsprogramma hebben. We houden met u de vinger aan de pols. Ook onze patiënten met suikerziekte hebben we goed in beeld. In 2013 zijn de normen voor de bloedwaardes versoepeld en daarover hebben we hen geïnformeerd. Ze komen twee tot vier keer per jaar bij ons langs, afhankelijk van hun wensen en de ontwikkelingen.”

Voorkomen
De zorg voor deze chronische patiënten loopt dus soepel. “Sinds vorig jaar zijn we ons ook gaan richten op hart- en vaatziekten. Dat betreft een grote groep mensen met hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol en mensen die een hartinfarct, TIA of hersenbloeding hebben gehad. Vaak hebben ze een combinatie van deze klachten. We nodigen deze patiënten uit, doen metingen en praten over roken, voeding, beweging en alcoholgebruik. We brengen de risico’s in kaart om deze vervolgens aan te pakken. Zo kunnen we u begeleiden als u wilt stoppen met roken en leefstijladvies geven. We werken samen met de diëtiste en fysiotherapeuten in ons centrum en kunnen u doorverwijzen. Nieuw in 2014 is dat we mensen met een verhoogd suiker alvast op ons spreekuur vragen. We bieden hen een leefstijlprogramma aan en proberen te voorkomen dat zij suikerziekte ontwikkelen.”

Alles wat de poh’s doen, valt onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. “Omdat onze poh’s u regelmatig zien, volgen ze de ontwikkelingen in uw gezondheid op de voet en signaleren ze tijdig of u meer of andere zorg nodig heeft. Ze houden niet alleen spreekuur, maar gaan ook op huisbezoek,” aldus huisarts Ruud Verdonk. “We merken dat onze chronische patiënten de extra zorg waarderen en blijven werken aan het verbeteren ervan. De protocollen zorgen ervoor dat we de chronische zorg gestructureerd aanpakken. Soms maken ze het lastig om een eigen invulling aan de zorg te geven. Zo zouden we ook graag langsgaan bij mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar daarvoor is geen ruimte. Wie weet kunnen we daar in de toekomst mee aan de slag.”

e-Vita
Patiënten met COPD kunnen sinds kort deelnemen aan het e-Vita COPD zelfmanagement project. Simone: “Wij stellen dan op ons spreekuur samen met u uw persoonlijke leerdoelen vast en daarmee kunt u thuis via internet aan de slag met behulp van het e-Vita COPD platform. U krijgt via dit platform gerichte adviezen, tips en links naar online ondersteuningsprogramma’s. Daarnaast kunt u met uw eigen testuitslagen uw klachtenverloop volgen. Het LUMC is een van de partijen die wetenschappelijk onderzoek doen naar de resultaten van het COPD platform. Voor alle duidelijkheid: dit is een uitbreiding op de zorg die wij u als poh’s geven, geen vervanging.”


terug naar boven