Over muren heen kijken

Onlangs is het eerste jaarverslag van de Stichting Gezondheidscentrum Charley Toorop huis-aan-huis in de wijk verspreid. Deze uitgave heeft als thema ‘Over muren heen kijken’.

Steeds meer disciplines onder een dak
De Stichting Gezondheidscentrum Charley Toorop is in december 2011 opgericht door de huisartsen, fysiotherapeuten en de apotheek van gezondheidscentrum Charley Toorop. Krista van Huis, voorzitter van de stichting:  “2012 was een opstartjaar voor ons waarin we zijn begonnen met het maken van afspraken en concrete stappen hebben genomen om de geïntegreerde zorg in de wijk te verbeteren. Hoe kunnen we diverse zorgverleners nog beter met elkaar verbinden zodat u nog betere zorg krijgt? Die vraag stond daarbij centraal. Dat heeft geresulteerd in een aantal zorgprogramma’s voor specifieke patiënten, zoals oudere mensen met diabetes. In de toekomst gaan we hier meer verder. We kunnen hiervoor aanvullende financiering van zorgverzekeraar Achmea krijgen. Ook hebben we een kwaliteitsslag gemaakt binnen ons centrum. Zo krijgen onze patiënten onze nieuwsbrief  Toorop Actueel, bieden we tegenwoordig een narrow casting systeem en wifi aan in de wachtkamer, hebben we een professionele website en is de telefonische bereikbaarheid verbeterd. Wij willen het onze patiënten zo gemakkelijk mogelijk maken en hen goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen ons centrum.”

Ambitie
Steeds meer disciplines kiezen ervoor samen met ons onder een dak te zitten. “In ons gezondheidscentrum kunt u dan ook voor allerhande vragen op gezondheidsgebied terecht. Doordat we zo dicht bij elkaar zitten, verwijzen we naar elkaar en overleggen we regelmatig. Onze ambitie is nog meer partijen die in ons gezondheidscentrum zitten bij onze stichting aan te laten sluiten. We hebben daarom vorig jaar een werklunch georganiseerd om alle partijen te informeren wie wij zijn, wat we doen en wat ons doel is als stichting. Verder hebben we van gedachten gewisseld hoe we nog meer en beter kunnen samenwerken in het belang van onze patiënten. In 2013 zijn diëtetiek en verloskunde ons komen versterken. We willen met elkaar over muren heen kijken en u zo de best mogelijke zorg bieden.”

Heeft u ons jaarverslag – waarin de huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers verslag doen van hun activiteiten – niet ontvangen?  Laat het ons weten en wij sturen u een exemplaar toe.

Krista vaa Huis

Krista van Huis: “We willen als zorgverleners met elkaar over muren heen kijken en u zo de best mogelijke zorg bieden.”

Brede zorg onder een dak
Gezondheidscentrum Charley Toorop is een modern gezondheidscentrum waar brede eerstelijnszorg wordt geboden. Wie zitten er allemaal onder één dak om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken?

  • Huisartsenpraktijk Charley Toorop
  • FysioNesse
  • BENU Apotheek Charley Toorop
  • Verloskundige praktijk Een Goed Begin
  • Logopedisch Spectrum Nederland
  • Vierstroom diëtetiek
  • Psychiaters Mark Tan en Nikola Kmetic
  • Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  • FortaGroep
  • Reïntegratiebedrijf Argonaut

terug naar boven