Nieuwe klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Vindt u dat er iets niet goed verlopen is? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar probeer het op te lossen. U kunt eerst een afspraak maken met de medewerker met wie u problemen heeft. Bespreekt u het liever eerst met iemand anders? Plan dan een afspraak met een van de andere medewerkers van ons gezondheidscentrum. Leidt dit niet tot een oplossing dan is er de mogelijkheid een officiële procedure in gang te zetten.

Met ingang van 2017 gelden er landelijk eenduidige afspraken over het afhandelen van klachten en geschillen in de zorg. In de praktijk betekent dit dat u – als u er niet uitkomt met de medewerker met wie u problemen heeft – schriftelijk een klacht kunt indienen bij een klachtenfunctionaris. Hij/zij gaat met beide partijen in gesprek en probeert via bemiddeling een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan wordt de klacht een geschil en kunt u naar de geschilleninstantie. Deze instantie probeert ook eerst via bemiddeling een oplossing te vinden. Leidt dit ook niet tot een oplossing, dan behandelt de geschillencommissie de klacht. De uitspraak van deze commissie is juridisch bindend. Voor alle betrokkenen geldt dat geheimhouding verplicht is.


terug naar boven