Nieuwe digitale adressen

Met ingang van 1 juli a.s. heeft gezondheidscentrum Charley Toorop een nieuw webadres: www.gcct.nl. Ook de mailadressen zijn vanaf die datum gewijzigd. De toevoeging @gccharleytoorop.nl is voortaan @gcct.nl. Past u het aan in uw adressenbestand? Alvast bedankt!


terug naar boven