Nieuw: beweegrichtlijnen 2017

‘Bewegen is goed, meer bewegen is beter’

“De commissie van de Gezondheidsraad heeft bestaand onderzoek naar het effect van bewegen en zitten op het risico op chronische ziekten en lichamelijke beperkingen bij ouderen en op fitheid bij kinderen beoordeeld,” vertelt Menno Brouwer, fysio- en manueel therapeut van Fysionesse. “Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen – of het nu gericht is op uithoudingsvermogen of spierkracht – gezond is voor alle leeftijdsgroepen (zie kader, red.). Hoe meer iemand beweegt, des te gunstiger de gezondheidseffecten zijn. Op basis van deze bevindingen heeft de Gezondheidsraad de beweegrichtlijnen 2017 opgesteld. Dit zijn minimumrichtlijnen, maar een groot deel van de Nederlandse bevolking beweegt minder. Sterker nog, steeds meer Nederlanders bewegen te weinig. Zit u veel en bent u niet dol op bewegen, dan heeft u een hoger risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Hoe meer u beweegt, des te groter uw gezondheidswinst wordt. Uitgangspunt is: bewegen is goed, meer bewegen is beter en veel stilzitten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. U boekt de meeste gezondheidswinst als u van lichamelijk inactief naar matig intensief actief gaat.”

Verantwoord
Maar hoe doe je dat, meer bewegen? Menno: “Wij krijgen regelmatig vragen over de nieuwe richtlijnen en beantwoorden die graag. Voor een deskundige aanpak van spier- en botversterking kunt u in onze fitnessruimte aan de slag onder begeleiding van een van onze fysio- of manueel therapeuten. Wilt u van nauwelijks naar meer bewegen, wilt u intensiever of anders bewegen, heeft u een complexe medische achtergrond of twijfelt u over wat verstandig is, dan adviseren we u graag. Met onze fysiofitness kunt u op het juiste niveau met de daarbij passende trainingsintensiteit starten. Dankzij onze begeleiding en uw persoonlijke trainingsschema kunt u verantwoord blijven bewegen. Als het om val- en balanstraining gaat, bent u in goede handen bij Saskia Groenendijk, onze fysiotherapeut die is gespecialiseerd in geriatrie, COPD en diabetes. Of u nu jong of oud bent, een ding staat vast: bewegen is voor iedereen belangrijk.”

De gezondheidswinst van bewegen voor:
Volwassenen
– minder risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressiviteit
– bij veel bewegen: lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden
Ouderen
– minder risico op botbreuken
– meer spierkracht
– hogere loopsnelheid
– bij veel bewegen: lager risico op lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie
Kinderen
– minder risico op depressieve symptomen
– betere insulinegevoeligheid en botkwaliteit
– fitter
– meer spierkracht
– bij overgewicht: lagere body mass index en minder vetmassa

Gevraagd en ongevraagd advies
De Gezondheidsraad – opgericht in 1902 – is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement voor te lichten over de stand van de wetenschap voor vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies en signaleert ontwikkelingen en trends die van belang zijn voor het overheidsbeleid.

Beweegrichtlijnen 2017 (bron: Gezondheidsraad, publicatienr. 2017/08).


terug naar boven