‘Moet er bij, af of anders?’

Medicatiegesprekken
De kracht van deze aanpak is dat de huisartsen en de apothekers de informatie over de patiënt delen en hun expertise bundelen om samen de patiënt een goed medicatie-advies te geven,” vindt apotheker Martien Snoeren. Hij is enthousiast over de medicatiegesprekken die hij met patiënten die veel medicijnen gebruiken, voert.

Paul en Martien

“Een juist gebruik van de meest geschikte medicatie is beter voor de patiënt en voorkomt mogelijk gezondheidsproblemen en zelfs ziekenhuisopnames,” aldus Martien Snoeren (rechts) en Paul Sanderse.

Sinds 1 januari 2014 vergoedt Achmea medicatiegesprekken via de basisverzekering, dat wil zeggen dat het geen gevolgen heeft voor uw eigen risico. Andere zorgverzekeraars hebben die stap (nog) niet gezet. “Waar de zorgverzekeraars het wel over eens zijn, is dat de apotheker de geneesmiddelenspecialist is. Wij onderhouden samen met uw huisarts uw medicatiedossier en verwerken ook de recepten van uw specialist. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat eventuele tussentijdse wijzigingen door uw specialist en/of uzelf aan de apotheek worden doorgegeven. Zo weten wij wat u krijgt voorgeschreven en kunnen we vanuit onze vakkennis beoordelen of dit beter kan. Samen met u en uw huisarts kunnen we uw huidige medicijngebruik evalueren, verbetersuggesties aandragen en afstemmen en een behandelplan opstellen. Als u met dit plan akkoord gaat, kunnen we u bij uw medicijngebruik ondersteunen.”

In gesprek
Hoe gaat het in zijn werk? Huisarts Paul Sanderse: “Medicijngebruik heeft al langer de aandacht, zowel binnen ons gezondheidscentrum als landelijk. Inmiddels zijn er landelijke protocollen ontwikkeld waarbij de huisarts of de apotheker de medicatie met de patiënt doorneemt. Binnen Charley Toorop hebben we ervoor gekozen om de apothekers dit te laten doen. Wij hebben niet altijd in de gaten dat een medicijn misschien niet meer nodig is. Vorig jaar hebben we een pilot gedaan en dit jaar zijn we echt van start gegaan. Iedere huisarts krijgt van Martien een overzicht van zijn of haar patiënten die veel medicijnen gebruiken. Hij of zij kiest daar enkele patiënten uit en Martien belt hen voor een afspraak. Tot nu toe doet iedereen mee; veel patiënten komen al meer dan 20 jaar in de apotheek en zien het als extra service.”

Na het medicatiegesprek (zie kader, red.) maakt Martien een verslag en geeft aan of hij denkt dat er medicatie bij, af of anders moet of kan. “Dit verwoord ik in concrete vragen aan de huisarts die daarop in een gesprek antwoord geeft. Het is dan belangrijk vast te stellen of de medicijnen nog altijd nodig zijn en of het advies nog klopt met de huidige richtlijnen. Daarbij spreken we af wie verder praat met de patiënt over het geneesmiddelenbehandelplan. Eventueel overlegt de huisarts ook met de behandelend specialist. Als de patiënt akkoord is, evalueren we na drie maanden of we het gewenste resultaat hebben bereikt. Ondertussen ga ik in gesprek met de volgende patiënten die de huisartsen hebben gekozen.”

Service
Martien vindt het leuk om van de patiënt zelf te horen wat hij of zij weet van de gebruikte medicijnen. “Als patiënt weet u als geen ander hoe medicijnen bij u werken. Er komt het nodige boven tafel. Voor mij is het nuttig om ontwikkelingen in medicatiegebruik te zien; we gaan terug in de tijd. We doen het om onze rol als apotheker in de zorg beter waar te maken, maar uiteindelijk is patiënttevredenheid ons doel. Een juist gebruik van de meest geschikte medicatie is beter voor de patiënt en voorkomt mogelijk gezondheidsproblemen en zelfs ziekenhuisopnames. Deze service is vooral belangrijk als u veel medicijnen gebruikt, maar u mag altijd langskomen om uw medicatie te bespreken. We hebben er in de apotheek een aparte spreekkamer voor. Heeft u belangstelling, dan vernemen we dat bij voorkeur via info@apotheekzevenkamp.nl, maar u kunt ook bellen of langskomen in de apotheek. We kunnen dan ook met u overleggen of uw ziektekostenverzekeraar de kosten wel of niet vergoedt.”

Een goede voorbereiding…
Voorafgaand aan het medicatiegesprek, dat in 90% van de gevallen bij de patiënt thuis plaatsvindt, verzamelt Martien veel informatie. “Een overzicht van de huidige medicatie en het medicijngebruik in de afgelopen tien jaar, contra-indicaties, bijwerkingen en de labwaardes die de huisarts heeft en ik kan inzien voor zover die relevant zijn voor mijn beoordeling van de gebruikte medicijnen. Ook neem ik ons verslag van de medicatie bij een eventueel ontslag uit het ziekenhuis door en gebruik ik de BENU medicatiecheck waarin aandachtspunten staan aangegeven. Ik ga dus met veel informatie op pad, maar laat altijd vooral de patiënten aan het woord over hoe ze de medicijnen gebruiken, of de medicijnen voldoende helpen en of er wellicht bijwerkingen zijn.”


terug naar boven