Maximale service en comfort

BENU Apotheek Zevenkamp en BENU Apotheek Charley Toorop. Zo luiden de nieuwe namen van de apotheken aan de Imkerstraat 35 en de Charley Tooropsingel 48. De belangrijkste reden voor de apothekers om zich aan te sluiten bij BENU is continuïteit, maar ook kostenefficiëntie en betere ondersteuning van patiënten bij medicatiebeoordelingen zijn van belang. Als patiënt plukt u hier de vruchten van.

‘Leven, energie en vernieuwing’
“We zijn en blijven zelfstandige apothekers, maar maken onderdeel uit van de apotheekketen BENU. Dat kun je zien aan onze naam, maar ook aan de toevoeging aan ons logo en binnenkort ook aan onze website. BENU is Egyptisch voor feniks, de vogel die symbool staat voor leven, energie en vernieuwing. BENU is door heel Europa actief en telt in Nederland ruim 200 apotheken. De belangrijkste reden om ons aan te sluiten bij BENU is continuïteit. We willen de beste zorg blijven bieden met maximale aandacht voor onze patiënten. Zij kunnen profiteren van alle zorgprogramma’s die BENU heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen,” vertelt apotheker Martien Snoeren enthousiast. “Daarnaast onderhandelt BENU namens een grote groep apothekers met de zorgverzekeraars en sluit dus betere zorgcontracten af dan individuele apothekers. Wij besteden veel aandacht aan de eindprijs van onze producten, want als patiënt betaalt u deze grotendeels zelf vanwege het verhoogde eigen risico. Met BENU kunnen we nog kostenefficiënter werken.”

Geneesmiddelenspecialist
Bovendien biedt BENU administratieve ondersteuning bij medicatiebeoordelingen. “Volgens de zorgverzekeraars is de apotheker als geneesmiddelenspecialist het beste in staat om uw medicatiedossier bij te houden en u te begeleiden. Wij weten wat u krijgt voorgeschreven van uw huisarts en/of specialist(en) en kunnen vanuit onze vakkennis beoordelen of dit beter kan,” aldus apotheker Irina Brorens. “Samen met u en uw huisarts kunnen we uw huidige medicijngebruik evalueren, verbetersuggesties aandragen, een behandelplan opstellen en u bij uw medicijngebruik ondersteunen. Met BENU kunnen we deze service sneller en beter bieden.” Martien besluit: “Met investeringen in logistiek, nieuwe technieken en andere manieren van werken en door samenwerking zijn we klaar voor de nabije toekomst. Maximaal comfort voor u als patiënt, daar staan we voor!”

apotheek-benu

“We zijn klaar voor het nieuwe werken, klaar voor de nabije toekomst,” aldus apothekers Martien Snoeren en Irina Brorens. Links: huisartsen Paul Sanderse en Wieneke van der Hoek.


terug naar boven