Lezersonderzoek

Wat vindt u van Toorop Actueel? Op die vraag hebben veel patiënten via de enquête op onze website of in de wachtkamer antwoord gegeven. Als u een van hen bent, willen we u hartelijk bedanken voor uw medewerking! Gemiddeld scoorde onze nieuwsbrief een 8.

Goed zo!
Van de patiënten die deelnamen aan het lezersonderzoek leest 96% het blad altijd en 4% soms. Waar van toepassing leest 50% van de huisgenoten Toorop Actueel regelmatig tot altijd mee, 25% soms en 25% nooit. De leesbaarheid, de keuze van de onderwerpen en de vormgeving vinden alle respondenten goed tot uitstekend. Het nut van de informatie en de inhoud van de artikelen scoren prima, evenals de actualiteit, de lettergrootte en het taalgebruik. De omvang, de frequentie en de lengte van de artikelen zijn volgens 17% van de respondenten voor verbetering vatbaar. Het blad mag van hen dikker en/of vaker verschijnen en de onderwerpen mogen meer worden uitgediept. Er is een duidelijke voorkeur om Toorop Actueel per post te blijven ontvangen. Gemiddeld krijgt Toorop Actueel een 8. Op de vraag ‘heeft u nog verbetersuggesties’ antwoordde een van de respondenten ‘eigenlijk niets, goed zo!’ .


terug naar boven