Juiste medicatie-informatie voor juiste zorg

Mocht u door wat voor omstandigheden bij een andere huisarts, apotheker of medisch specialist in Nederland terechtkomen, dan is het handig als deze zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kan inzien in de zorginfrastructuur. Die gegevens betreffen niet allen de informatie van uw huisarts, maar ook uw medicijngebruik. Hiervoor moet u de apotheek schriftelijk toestemming geven.

Informatie over uw medicijngebruik wordt pas in de zorginfrastructuur opgenomen als u hiervoor uw apotheker schriftelijk toestemming verleent. Apotheker Martien Snoeren: “Wilt u dat wij uw medicatiegegevens beschikbaar stellen? Laat het ons weten door bij uw volgende bezoek aan de apotheek een formulier in te vullen of ga naar de website www.ikgeeftoestemming.nl. Alle ziekenhuizen gaan hier op termijn ook mee werken. Het IJsselland Ziekenhuis wil graag al op korte termijn medicatiegegevens bij de apotheek opvragen en dat kan officieel alleen met goedkeuring van de patiënt zelf. Het is dus belangrijk dat u uw apotheek en het ziekenhuis daarvoor toestemming geeft. Voor alle duidelijkheid: als u uw huisarts al heeft gemachtigd informatie met anderen te delen, dan is dat niet voldoende voor de apotheek. Ook de apotheek heeft uw machtiging hiervoor nodig.”

Meer weten? Algemene informatie vindt u bij het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, tel. 070 – 317 34 56 of informatiepunt@vzvz.nl.

Uw medische gegevens elektronisch delen?


terug naar boven