Juiste informatie voor juiste zorg

Uw medische gegevens wel of niet elektronisch delen?

Bij ons bent u in vertrouwde handen, maar we zijn er niet overal en altijd voor u. Mocht u door wat voor omstandigheden bij een andere huisarts, apotheker of medisch specialist in Nederland terechtkomen, dan is het handig als deze zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kan inzien. Om dat mogelijk te maken, is een speciaal en streng beveiligd netwerk ontwikkeld, de zorginfrastructuur.

Behandeling
Uw belangrijkste medische gegevens worden alleen in deze zorginfrastructuur opgenomen als u hiervoor uw huisarts en/of apotheker schriftelijk toestemming verleent. Voor alle duidelijkheid: zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens en ook andere zorgverleners zoals psychologen en fysiotherapeuten niet. Uw gegevens zijn alleen te raadplegen door (waarnemend) huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten en uitsluitend wanneer dat nodig is voor uw behandeling.

Laat het ons weten
We willen u vragen om na te denken of u wilt dat wij uw gegevens voor hen beschikbaar stellen. Wilt u dat niet, dan worden uw medische gegevens niet via de zorginfrastructuur beschikbaar gesteld. Wilt u dat wel, dan kunt u ons dit laten weten door bij uw volgende bezoek een formulier te vragen en dit ingevuld aan de centrumassistentes te geven. Een andere mogelijkheid is dat u online via het toestemmingsformulier (download hier) of via www.ikgeeftoestemming.nl toestemming geeft uw medische gegevens elektronisch te delen.

Meer weten?
Op www.vzvz.nl vindt u meer informatie, zoals antwoorden op veelgestelde vragen, een overzicht van uw rechten in de zorg en een nadere toelichting op de verschillende verantwoordelijkheden. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op (010 – 4 555 888 of actueel@gccharleytoorop.nl) of met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie (070 – 317 34 56 of informatiepunt@vzvz.nl).


terug naar boven