Indigo

‘Een stapje dichter bij elkaar’

Als programmaleider en ontwikkelingspsycholoog bij Indigo is Anouk Sijbenga nauw betrokken bij het voorkomen van stressvolle situaties bij kinderen. Zij legt graag uit wat Indigo kan betekenen op dit gebied. Sommige kinderen hebben een ouder die psychisch ziek is of een verslaving heeft. Als een vader of moeder problemen heeft, kan dat moeilijk zijn voor de kinderen. Ze begrijpen het niet, kunnen zich schuldig voelen, durven zelf geen vrienden mee naar huis te nemen, worden verwaarloosd en/of nemen taken over van de ouders. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen later zelf problemen krijgen. Indigo biedt allerlei trainingen en voorlichting aan die specifiek zijn gericht op deze kinderen en hun ouders.

Anouk noemt als voorbeeld de Training Kopp-Doe-Praat-Groep. “Kopp staat voor Kinderen van ouders met Psychische Problemen. Dit is een training van acht bijeenkomsten. Kinderen kunnen hun ervaringen delen en praten met elkaar. Zij krijgen uitleg over de ziekte van hun ouder en doen oefeningen om er beter mee om te gaan.” Daarnaast zijn er ook veel andere trainingen en interventies zoals ‘Billy Boem’ voor kinderen die opgroeien in stressvolle thuissituaties met onder andere huiselijk geweld en armoede, ‘VRIENDENtraining’ voor kinderen van 8 tot 12 jaar met als thema: angst- en slaapklachten en ‘PIEP zei de muis’ voor kinderen van 4 tot 8 jaar die thuis veel stress en spanningen hebben.

Het beste
De gemeente Rotterdam heeft preventie van stressvolle situaties bij kinderen als speerpunt. Anouk vertelt: “In Nederland groeien ongeveer 577.000 kinderen jonger dan 18 jaar op van wie ten minste een ouder een pschychische aandoening of een verslaving heeft. 423.000 van deze kinderen zijn zelfs jonger dan 12 jaar. Gemiddeld zijn dit vijf kinderen per onderwijsgroep. In de regio Rijnmond betreft het 42.912 kinderen onder wie 20.400 in Rotterdam. Het is dus goed dat hier steeds meer aandacht voor is. Vroeger was dit verborgen problematiek, tegenwoordig is het gelukkig iets meer vanzelfsprekend dat ouders en kinderen erover praten. Ouders hoeven zich er ook niet voor te schamen als ze bij ons aankloppen. Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind, dus het is juist goed om in zulke situaties hulp te zoeken,” benadrukt ze.

De kinderen en hun ouders zijn blij met deze helpende hand van Indigo. Als reacties op de trainingen noemt Anouk: “‘Het geeft mij een goed gevoel om mijn verhaal te kunnen vertellen’ en ‘Ik probeer rekening te houden met mijn moeder en neem nooit vrienden mee naar huis’. Het is belangrijk dat kinderen zich realiseren dat hun thuissituatie niet door hen wordt veroorzaakt, maar dat een ouder ziek is. Wij zien dat wij kinderen helpen met de trainingen en dat ook ouders er profijt van hebben. We brengen ze een stapje dichter bij elkaar. Ik nodig iedereen uit die zich herkent in dit verhaal contact op te nemen met José Schipper, POH ggz bij gezondheidscentrum Charley Toorop. Zij kan u ook op dit gebied verder helpen.”

Kijk voor meer informatie op: www.indigo.nl


terug naar boven