Huisartsenpraktijk opnieuw NHG-geaccrediteerd

Sinds 1 januari 2009 zijn wij NHG-geaccrediteerd. NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap. Onze huisartsenpraktijk wordt jaarlijks door een onafhankelijke accrediteringsorganisatie getoetst. Dit jaar vond de toetsing plaats in oktober. We zijn trots op de uitkomst ervan.

Met vlag en wimpel
Geen kanttekeningen, geen enkel puntje van kritiek, alleen maar complimenten. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse controle van de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Charley Toorop in het kader van de NHG-Praktijkaccreditering® (NPA). “Op vrijdag 24 oktober heeft de onafhankelijke NPA-auditor gecontroleerd of wij nog steeds werken volgens de landelijk afgesproken certificeringsregels,” vertelt Annemarie Martin, verpleegkundig specialist en kwaliteitscoördinator. “Daarvoor had zij allerlei informatie, zoals beleidsplannen, ons jaarverslag en de uitkomsten van ons patiënttevredenheidsonderzoek van ons ontvangen. Op de dag van de audit heeft zij gekeken of onze apparatuur is geijkt en of onze materialen en uitrusting up-to-date zijn. Tevens heeft zij gecheckt of we de afgesproken verbeteringen hebben doorgevoerd. Op alle punten hebben we volledig gescoord. We zijn voor het zesde jaar met vlag en wimpel geslaagd en opnieuw NHG-geaccrediteerd. We hebben aangetoond dat we volgens de normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap werken. We leveren dus kwalitatief goede zorg, hebben onze praktijk op orde en werken systematisch aan kwaliteitsverbetering. En dat blijven we doen.”


terug naar boven