Huisartsen scoren 9

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?
Er zijn 177 vragenlijsten ingevuld over het gezondheidscentrum Charley Toorop en 181 over de huisartsenpraktijk.  Over de vervanging, de ontvangst door de balieassistente, de accommodatie, de informatie en de samenwerking in het gezondheidscentrum zijn de patiënten zeer tevreden. De cijfers variëren van een 8,5 tot een 9 en liggen daarmee net iets boven het landelijk gemiddelde.

Ook over de huisartsenpraktijk zijn de respondenten zeer te spreken. Wat betreft de toegankelijkheid van de praktijk, de assistenten en de communicatie door de huisarts liggen de beoordelingen op het – hoge – landelijke niveau. De praktijk scoort beter met een 9,5 voor bejegening door de huisarts (landelijk 9,25) en met een 8,25 voor zorg op maat door de huisarts (landelijk 8).

8,75 voor de centrumassistenten
Bij de toegankelijkheid liggen de scores voor de bereikbaarheid binnen twee minuten en de uitloop van het spreekuur van de huisartsen (met 6,75 en 7,25) 0,25 lager dan het landelijk gemiddelde. Daar staat een betere waardering voor de tijd die die huisarts voor de patiënt neemt tegenover. Deze wordt landelijk beoordeeld met een 9 en bij Charley Toorop met een 9,25. De centrumassistenten krijgen voor de manier waarop zij hun werk doen en met de patiënt omgaan een 8,75, terwijl de huisartsen hiervoor een 9 scoren. Mooie resultaten, waar we blij mee zijn. Dat betekent niet dat we nu achterover gaan leunen. Integendeel. We blijven ons best doen voor een hoge patiënttevredenheid.


terug naar boven