Goed kan altijd nog beter

Het onderzoeksbureau Health Consumer Powerhouse houdt jaarlijks bij hoe de gezondheidszorg in Europa zich ontwikkelt. In 2014 scoorde Nederland 898 van de duizend punten. Op de tweede plaats kwam Zwitserland met 855 punten, gevolgd door Noorwegen met een score van 851. Ondanks de crisis concludeert het bureau dat de gezondheidszorg in Europa steeds beter wordt. De Nederlandse zorg wordt onder andere geroemd om de toegankelijkheid.

Als zorgprofessional ben ik natuurlijk blij met zo’n resultaat. Toch blijft altijd de vraag: hoe meet je kwaliteit en hoe eenduidig zijn die meetmethoden? Het Zweedse onderzoeksbureau stelt de ranglijst samen op basis van bestaande gezondheidsstatistieken, aangevuld met gesprekken met betrokkenen uit de sector. Is dat representatief genoeg? De vraag is ook wat je onder kwaliteit verstaat. De patiënt bieden wat hij vraagt, want dan is hij tevreden? Nederland is transparant over de zorg die het levert. Dat maakt het makkelijker meetbaar en je kunt goed scoren op openbare gegevens en feiten. Maar is dat echt waar het om draait in de gezondheidszorg?

Er is onderzoek gedaan naar de empathie en kunde van de huisartsen vóór het invoeren van de NHG-standaarden – richtlijnen om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts te ondersteunen – en nu. Hieruit komt naar voren dat huisartsen kundiger zijn geworden, maar ingeleverd hebben op empathie ofwel het vermogen om zich te kunnen verplaatsen in hun patiënten. Wat zegt dat over de kwaliteit van de zorg? Heeft iemand liever een arts die hem of haar goed begrijpt en zich kan inleven in een situatie of een zorgprofessional die hem deskundig adviseert? De waarheid ligt naar mijn mening ergens in het midden.

Als arts moet je zeker ook oog hebben voor het sociale aspect en voor het op een juiste manier communiceren met je patiënten, maar tegelijkertijd ook vakinhoudelijk de juiste afwegingen en keuzes maken. Idealiter beschikt een arts over allebei die kwaliteiten. In de opleiding wordt steeds meer aandacht besteed aan het sociale aspect van arts zijn en de communicatie met de patiënt. Hoe vertel je hem of haar in begrijpelijke taal wat er aan de hand is? Een relatie tussen patiënt en arts is voor een groot deel ook geënt op vertrouwen.

Keren we terug naar de uitkomst van het onderzoek dan denk ik zeker dat we in Nederland blij kunnen zijn met en tevreden kunnen zijn over onze gezondheidszorg. Onze zorg is laagdrempelig. Het staat iedereen vrij om naar een huisarts te gaan of hij nu twee of twintig dagen keelpijn heeft. Dat is niet overal zo. Wel is onze gezondheidszorg duur en dat maakt dat onze zorgverzekeraar doelmatige zorg van ons verwacht en dat er regelmatig veranderingen in het zorgstelsel worden doorgevoerd. In een land dat vergrijst, mogen de kosten natuurlijk niet ongebreideld stijgen. Ik ben niet verrast door de uitkomsten van het Zweedse onderzoek. Onze medische faculteiten staan hoog aangeschreven in de wereld. Als klein land zijn we groot in de zorg. Maar goed kan natuurlijk altijd nog beter.

Ronald van Leeuwen

Ronald van Leeuwen
Huisarts


terug naar boven