Extra service bij Charley Toorop: echo’s

Moesten zwangeren voorheen voor het maken van echo’s altijd naar de hoofdlocatie van Verloskundige Praktijk Een Goed Begin, tegenwoordig staat er ook bij gezondheidscentrum Charley Toorop een echoapparaat. “Deze uitgebreide service past goed in de filosofie van ons gezondheidscentrum om zoveel mogelijk gezondheidsvoorzieningen onder een dak te bieden. De praktijk wijst uit dat zwangeren het waarderen dat ze voortaan niet meer hoeven te reizen voor het maken van een echo,” aldus Emma Dieleman, verloskundige en echoscopist bij Een Goed Begin.

Hartje
“Er kunnen verschillende echo’s worden gemaakt,” vertelt Emma die samen met haar collega Jacolien Rijsdijk echoscopist is. Ze noemt de termijnecho, de groei-echo en de liggingsecho. Vaak wordt er ook vroeg in de zwangerschap een echo gemaakt om te zien of het hartje klopt, maar die wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. “Tussen de 10 en 12 weken maken we een termijnecho. Hiermee bepalen we de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum.” Op indicatie, bijvoorbeeld als er een vermoeden is dat het kindje niet goed groeit, wordt een groei-echo gemaakt. “Dat doen we meestal tussen de 30 en 34 weken.” Tot slot is er nog een liggingsecho rond de 36e week van de zwangerschap die is bedoeld om te kijken of het kindje goed ligt.

Samenwerking
Emma legt uit dat de verloskundige praktijk nauw samenwerkt met BovenMaas Prenataal, een specialistisch screeningscentrum voor zwangere vrouwen. “Zij doen onder andere de combinatietest en de echo rond de 20 weken om bepaalde vermoedens nader te onderzoeken.” Zij licht toe dat je tegenwoordig heel veel kunt zien op een echo. “Dat heeft voor- en nadelen. Je kunt je goed voorbereiden als blijkt dat er een eventuele afwijking is, maar soms maken mensen zich ook te veel zorgen. Het is natuurlijk altijd mooi om je kindje in de buik te zien en op die manier ook al contact te hebben met je kindje.”

Emma heeft een speciale opleiding gevolgd voor echoscopist. “Ik ben een dag in de maand naar school geweest en heb daarnaast twee dagen in de week stage gelopen bij BovenMaas Prenataal. Ik vind het leuk om te doen en zie het als een verrijking van mijn beroep. Een echo is altijd een spannend moment voor aanstaande ouders. Mooi om dat van dichtbij mee te mogen maken. Nu ook bij gezondheidscentrum Charley Toorop.”

Emma Dieleman: “Zwangeren waarderen het dat ze voortaan bij gezondheidscentrum Charley Toorop een echo kunnen laten maken.”


terug naar boven