Even Buurten

De verbinding tussen ouderen
Even Buurten is een aanpak om de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van ouderen vanaf 65 jaar te verbeteren. In Zevenkamp is Loes van Delft de wijkwerker, ook wel de spil genoemd, die zich op deze doelgroep richt.

Loes van Delft

“Ik wil graag met ouderen om de tafel om te kijken wat ik voor hen kan betekenen,” aldus Loes van Delft.

Loes maakt deel uit van het wijkteam dat na de wetswijzigingen per 1 januari 2015 op het gebied van de WMO is geformeerd. “In het wijkteam zitten mensen met verschillende achtergronden die mensen in de wijk helpen op het gebied van zorg. Ik richt me op het welzijn van ouderen. Op dit moment breng ik deze doelgroep, die in Zevenkamp uit zo’n 4.000 mensen bestaat, in kaart. Ik wil graag met hen om de tafel om te kijken wat ik voor hen kan betekenen.”

Netwerk
Het draait daarbij vooral om kwetsbare ouderen. “Hoe ziet hun sociale netwerk eruit? Zijn er kinderen en komen die op bezoek? Komen mensen nog buiten? Waar zitten eventuele problemen en hoe kunnen we daarbij helpen? De meerwaarde van Even Buurten is het benutten van het informele netwerk en de contacten in de wijk. Daardoor hopen we eventuele problemen een stap voor te zijn.”

Behalve contacten met de ouderen, zijn er ook relaties met sleutelfiguren in de wijk en andere professionals. “Wij kunnen elkaar versterken en met elkaar die helpende handen bieden als dat nodig is.” De komende maanden gaat Loes op bezoek bij de ouderen in de wijk. “Ik houd in die gesprekken mijn oren en ogen goed open en als ik eventuele problemen qua gezondheid signaleer dan koppel ik dat zeker – in overleg met de betrokkene – terug aan de huisarts. “

Bruggenbouwer
Ze ziet haar rol vooral als een bruggenbouwer, een verbinder. “Ik wil ook talenten ontdekken die ik dan op een andere plek weer in kan zetten. Een mevrouw die slechtziend is en daardoor niet alleen boodschappen kan doen, is bijvoorbeeld gebaat bij de hulp van die andere mevrouw die eenzaam is omdat ze pas weduwe is geworden. Samen kun je er dan iets moois van maken. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Het moet ook klikken, maar de ervaring leert dat relatief vitale ouderen vaak de wat minder fitte ouderen goed kunnen helpen. De huidige wetgeving vraagt meer van de maatschappij. We moeten dus manieren vinden om dat met elkaar te doen. Even Buurten is zo’n methode.”

Meer weten?
Ga naar www.rotterdam.nl/evenbuurten,
bekijk het filmpje over Even Buurten op Vimeo
of bel Loes van Delft,
spil Even Buurten Zevenkamp,
06 – 49 23 35 94.


terug naar boven