Bevallen was nog nooit zo veilig

‘Wij zijn uw begeleider’
Simone Valk is met haar 31 jaar ervaring een door de wol geverfde verloskundige. Samen met Yvon Noordermeer, Leontien Lodder en Jacolien Rijsdijk vormt ze de maatschap ‘Verloskundige Praktijk Een Goed Begin’. Iedere donderdag van 8.30 tot 16.00 uur houdt een van hen spreekuur op afspraak in ons gezondheidscentrum.

Simone Valk

“Als zwangere heeft u zelf de controle over uw zwangerschap en bevalling,” benadrukt Simone Valk.

“Al sinds het prille begin van mijn loopbaan zit ik met huisartsen onder een dak. Ik ben begonnen in de huisartsenpraktijk van Frits Quispel en zijn collega en onze praktijk is meeverhuisd naar gezondheidscentrum Charley Toorop. Ik zag direct de meerwaarde van samenwerking en ervaar die nog iedere dag. De lijnen zijn kort en het contact is persoonlijk. Dat vind ik heel waardevol. Daarom hebben we ons ook dit jaar aangesloten bij de Stichting Gezondheidscentrum Charley Toorop. Verder zijn we actief in het Geboortecentrum van het IJsselland Ziekenhuis en maken we deel uit van het netwerk Goed geboren Rijnmond. Samenwerking verbetert de zorgkwaliteit.”

Geboorteplan
Bevallen was volgens Simone nog nooit zo veilig als nu en tegelijkertijd waren vrouwen nog nooit zo angstig. “Baren is geen louter medische aangelegenheid. Als verloskundigen zijn we de specialist als het gaat om begeleiding van een normale zwangerschap en bevalling. Dat betreft het overgrote deel van de zwangeren. Pas bij complicaties komt de gynaecoloog in beeld. Ik ben ook docent op de vroedvrouwenschool. In mijn lessen benadruk ik dat u als zwangere zelf de controle heeft over uw zwangerschap en bevalling. Als u zich prettig voelt tijdens uw zwangerschap en bevalling heeft dat op korte en lange termijn een positieve invloed op u en uw kind. Daarom bent u als zwangere leidend en zijn wij uw begeleider en die van uw partner. De rol van vaders heb ik door de jaren heen steeds belangrijker zien worden. We vragen de aanstaande ouder(s) altijd een geboorteplan op te stellen. Hierin schrijft u uw wensen en verwachtingen voor uw bevalling op en die bespreekt u met mij of mijn collega. Wat wilt u wel en wat niet tijdens en na de bevalling? Het is goed om daarover na te denken en met elkaar te praten.”

De verloskundigen van Verloskundige Praktijk Een Goed Begin bieden begeleiding tijdens de zwangerschap, een-op-eenzorg tijdens de baring en begeleiding in het kraambed. “We staan voor hoogwaardige, veilige zorg. Onderdeel van de controles is dat u standaard drie keer een echoscopie krijgt. Ook geven we advies over leefstijl, kraamzorg en zwangerschapscursussen. Onze collega Yvon is draagdoekconsulent en we hebben een borstvoedingscertificaat, dus u kunt bij ons terecht voor vakkundig advies bij vragen of problemen. Bovendien kunt u boeken lenen uit onze bibliotheek over zwangerschap en bevallen. Weet u een leuk of goed boek, dan schaffen we dat aan. Als u nog niet zwanger bent, maar dat wel wilt worden, dan bent u van harte welkom op ons kinderwensspreekuur.” Volgens Simone worden er in Nesselande nog volop kinderen geboren. “Het gaat nu om gemiddeld twee kinderen per gezin, waar er in economisch betere tijden meer derde en vierde kinderen ter wereld kwamen. Met deze gynaeconomie hebben we altijd te maken. Nu ik zo lang in het vak zit, komt het voor dat ik zwangeren begeleid die ik zelf op de wereld heb geholpen. Fascinerend!”

Vernieuwen
Zwangerschap en bevallen is van alle tijden, maar Verloskundige Praktijk Een Goed Begin blijft vernieuwen. Simone: “We twitteren veel en bieden sinds kort de Orfeus voor zwangeren app aan. U kunt hiermee zelf dag en nacht met uw smartphone of tablet bij uw actuele gegevens die wij van u en uw zwangerschap hebben. Het gaat dan om uw zwangerschapskaart, echogegevens inclusief foto‘s en laboratoriumuitslagen. Met uw BSN, ons praktijknummer en een pincode bent u altijd op de hoogte, waar en wanneer u wilt. Meer informatie hierover staat op www.eengoedbegin-online.nl.” Verder legt Verloskundige Praktijk Een Goed Begin in samenwerking met een gynaecoloog de laatste hand aan de partogram app. “Hiermee kunt u in een grafiek de voortgang van uw bevalling bijhouden, vanaf de eerste wee tot aan de geboorte.”


terug naar boven