Speciale aandacht kwetsbare ouderen

‘Na jaren weer arm in arm’
De maatschappij vergrijst en oudere mensen zijn steeds vaker op zichzelf aangewezen. “Als gezondheidscentrum willen wij graag weten hoe het met onze oudere patiënten gaat. Soms hebben zij een klein steuntje in de rug nodig waardoor het leven net weer wat aangenamer voor hen wordt. Daarom is vorig jaar gestart met het aanschrijven van mensen die 75 jaar of ouder zijn en geen COPD of diabetes hebben. De uitnodigingen worden gefaseerd naar kleine groepen verstuurd. We doen het naast ons dagelijkse werk en willen voor iedereen voldoende tijd en aandacht hebben. In de brief krijgen ouderen een uitnodiging om een afspraak te maken met de praktijkondersteuner of de verpleegkundig specialist. Het doel? Wij willen graag weten hoe het met onze oudere patiënten gaat, bieden een luisterend oor en brengen samen met de ouderen hun gezondheid in kaart,” vertelt huisarts Laura van der Voorden.

Willemijn Laura en Saskia

“Wij willen graag weten hoe het met onze oudere patiënten gaat, bieden een luisterend oor en brengen samen met de ouderen hun gezondheid in kaart.” V.l.n.r.: Laura van der Voorden, Willemijn Visser en Saskia Groenendijk.

Veel ouderen komen regelmatig in het gezondheidscentrum. “Er zijn ook senioren die wij nooit zien en juist die mensen willen wij ontmoeten, want onder hen zijn ook kwetsbare ouderen. Met sommigen gaat het prima omdat ze steun hebben van familie, buren en/of vrienden en nog vitaal en zelfstandig zijn. Soms gebeurt het ook dat mensen vereenzamen, vergeetachtig worden, zichzelf slechter verzorgen of dat de fysieke fitheid steeds verder achteruitgaat.” Aan de hand van een vragenlijst brengt de praktijkondersteuner of de verpleegkundig specialist de gezondheid en de leefstijl van de ouderen in kaart. Ook de geestelijke gezondheid en de sociale omstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol. “Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst wordt gekeken of er verbeterpunten zijn en die bespreken we met de patiënt.”

Breed
“We bekijken de oudere vanuit een breed perspectief. Wij kunnen in ons gezondheidscentrum veel bieden en dus een patiënt met diverse disciplines in contact brengen,” zegt Laura. Saskia Groenendijk is gespecialiseerd in geriatrie-fysiotherapie. Zij vertelt: “Soms kun je ouderen met training op het gebied van balans, spierkracht en uithoudingsvermogen net dat beetje meer geven waardoor ze weer wat steviger in het leven staan.” Als voorbeeld noemt zij een patiënt van boven de 80 die dankzij het werken aan haar spierkracht onder begeleiding van de fysiotherapeut na jaren weer arm in arm met haar man kon lopen. “Dat zijn prachtige resultaten en daar doe je het voor. Met een klein beetje steun kunnen mensen vaak weer veel meer.”

Ook worden adviezen gegeven op het gebied van hulpmiddelen. “Soms moet je mensen over de streep trekken om een rollator aan te schaffen. Ik leg dan uit dat het een hulpmiddel is waardoor iemand meer bewegingsvrijheid krijgt. Vaak zijn ze fysiek heel beperkt, durven ze niet meer naar buiten en met een rollator lukt dat wel. Het op de juiste manier gebruiken van een loophulpmiddel is heel belangrijk voor de veiligheid. Als fysiotherapeut kunnen we ouderen daarin trainen.” Ook de sociale aspecten krijgen volop de aandacht. “Lijkt iemand eenzaam dan gaan we daar ook mee aan de slag om te kijken hoe iemand meer kan deelnemen aan het sociale leven. We geven bijvoorbeeld advies over activiteiten in de wijk.” Samen met de apotheek wordt gekeken naar het eventuele medicijngebruik en de combinatie van medicijnen. “Soms slikken mensen al jaren bepaalde medicatie, maar als je ouder wordt, kun je anders gaan reageren op medicatie en dus is het goed om dat eens te bekijken.”

Diëtetiek
Diëtist Willemijn Visser krijgt regelmatig ouderen op haar spreekuur. “Voeding is een belangrijke insteek als het gaat om de gezondheid van ouderen. Het betreft dan niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit. Voeding en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je bijvoorbeeld de spierkracht van ouderen vergroten dan zul je naast een beweegprogramma er ook op moeten letten dat iemand voeding gebruikt met voldoende eiwitten, zoals vlees, zuivel en kaas.” Belangrijke andere signalen zijn ongewenst afvallen of juist overgewicht. “In beide gevallen is het goed het voedingspatroon onder de loep te nemen.” De diëtist kan meehelpen bij het verbeteren van de voeding, aangepast aan de wensen en de mogelijkheden van de ouderen. “Daarbij is mijn boodschap dat eten vooral lekker moet zijn.”

De eerste resultaten met de integrale aanpak van de doelgroep kwetsbare ouderen zijn positief. “Niemand is overigens verplicht deel te nemen. Het is een vrijblijvend aanbod van ons gezondheidscentrum omdat wij graag de vinger aan de pols willen houden bij onze patiënten en vooral bij onze kwetsbare doelgroepen. Ons doel is kwetsbare ouderen minder kwetsbaar te maken en zo eventuele klachten op termijn zoveel mogelijk te voorkomen. Zo hopen wij de kwaliteit van leven van oudere mensen te vergroten,” aldus Laura, Saskia en Willemijn.


terug naar boven